head
motto
czengde

Patentová a známková kancelář RETROPATENT s.r.o.

Mgr. Kamil Kolátor, Evropský patentový a známkový zástupce zahájil činnost patentové známkové a průmyslově právní kanceláře v roce 1992. V roce 2007 byla založena společnost s ručením omezeným RETROPATENT, jež poskytuje všechny služby v oblasti průmyslových a autorských práv, jak v České republice, tak v EU a spolu se spolupracujícími kancelářemi v celkem 84 zemích světa.

Základem poskytovaných služeb je především zastupování klientů před Úřady průmyslového vlastnictví v České republice i v zahraničí, zajišťování ochrany jejich duševního vlastnictví, především ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů /designů/. Dále je samozřejmostí zastupování u správního soudu a zastupování u obecných soudů ve věcech vymáhání práv z průmyslového vlastnictví či autorských práv a práv hospodářské soutěže.

sídlo sídlo sídlo sídlo sídlo sídlo

homeemail

Mgr. Kamil Kolátor, Dobiášova 1246/29, 460 06 LIBEREC VI - Rochlice, tel.: +420 602 447 769, fax: +420 483 311 248, email: ip@kolator.com

GWD