Autorská práva

Zastupování klientů ve všech oblastech autorských práv, především zajištění licenčních smluv, vymáhání práv a další potřebné služby pro bezproblémové užívání autorských práv.